Danh mục:

Chính Sách Bán Hàng - FLC Complex 36 Phạm Hùng


2. Tiến độ thanh toán
+> 30% đợt 1
+> 15% đợt 2
+> 15% đợt 3
+> 10% đợt 4
+> 30% đợt 5
3. Dự án chung cư FLC Complex Tower có các ngân hàng hỗ trợ vay vốn :
MB , Viettinbank , ...