Mặt Bằng Căn Hộ FLC Complex 36 Phạm Hùng

Danh mục:

Mặt Bằng Căn Hộ FLC Complex 36 Phạm Hùng

Diện tích căn hộ ở FLC Complex 36 Phạm Hùng có nhiều diện tích khác nhau như 55m2 , 60m2 , 70m2 , 95m2 , 100m2, 133m2 ...


Căn hộ chia làm 3 nhóm A , B , C

1 . Mặt bằng căn hộ nhóm A ( A1 , A2 , A3 , A4 )
Mặt bằng căn hộ loại A1 và A2


- Căn hộ A2 gồm có diện tích 95m2, có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn .

- Căn hộ A3 gồm có diện tích 95m2, có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn .

- Căn hộ A4 gồm có diện tích 133m2, có 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn.


Mặt bằng căn hộ A3 và A4


2 . Mặt bằng căn hộ nhóm B và C
- Căn hộ B1 gồm có diện tích 70m2 , có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn .

- Căn hộ B2 gồm có diện tích 72m2 , có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn .

- Căn hộ B3 gồm có diện tích 70,7m2, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp , 1 phòng ăn .

- Căn hộ C1 gồm có diện tích 55m2, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp , 1 phòng ăn .

- Căn hộ C2 gồm có diện tích 56m2, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn .

- Căn hộ C3 gồm có diện tích 60m2, có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn .